The Olger Dyke: An Early Roman Iron Age Linear Earthwork in Denmark

Lisbeth Christensen

Abstract


The Olger Dyke is a large-scale linear earthwork in southern Jutland in Denmark which consists of a combination of earthwork and (in part) well-preserved timber palisades that can be traced for at least 12 km. The article provides a synthesis of the history of fieldwork of this monument, including detailed overviews of recent excavations, which have enabled new dating work to be carried out. This linear earthwork is unusual in that it has exceptional preservation of timber uprights in several palisade trenches, and recent dendrochronological dates combined with the application of new dating methods has enabled the construction sequence to be refined and accurately pinpointed to the early first century AD, lasting for around 100 years. The article presents the location, construction and function of the Olger Dyke together with an outline of the new dating evidence.

Keywords


linear earthwork; Early Roman Iron Age; Denmark; timber palisades; dendrochronology

Full Text:

PDF

References


Andersen, H.C.A. 2000. HAM 3505 Skovsminde, Uge Sogn, sb. 79, Lundtoft Herred, Åbenrå Amt, Excavation report.

Andersen, S.W. 1990. ‘Æ vold’ ved Øster Løgum – et gammelt fortidsminde i ny belysning: Sønderjysk Månedsskrift 1: 7–15.

Andersen, S.W. 1993: Æ vold. Skalk 1993 4: 9–13.

Andersen, S.W. 2023: Æ vold. Unpublished manuscript.

Brandt, K. 1974. Die Marschensiedlung Bentumersiel an der unteren Ems. Ein archäologischer Nachweis für die Anwesenheit römischen Militärs im frühen 1. Jh. n.Chr.Geburt. Archäologisches Korrespondenzblatt 4: 73–80.

Cour, V. la Cour 1929. Ollemersdiget.Sønderjysk Månedsskrift 1929: 49–54.

Christensen, K. 1983. Oldenborrer og årringe.Nationalmuseets Arbejdsmark 1983:163–174.

Christensen, K. 2012. Analyse af årringsmålinger fra Olgerdiget med 4-årig periodicitet (Unpublished report).

Christensen, L., 2006a. Olgerdiget, in.J. Hoops Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 22: 139–141.

Christensen, L., 2006b. Nye undersøgelser af Olgerdiget – en langvold fra jernalderen.Sønderjysk Månedsskrift 2006/I:3–10.

Christensen, L. 2014. Gensyn med Olgerdiget.Arkæologi i Slesvig 2014: 125–139.

Christensen, L. and Ethelberg, P. 2017. Unpublished posters about the Olger Dyke in the exhibition of Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.

Eriksen, P. og Rindel, P.O. (eds.). 2018: Lange linjer i landskabet. Hulbælter fra jernalderen.Jysk Arkæologisk Selskab 2018.

Ethelberg, P. 1992–1993. The Chieftans´ Farms of the Over Jerstal Group. Journal of Danish Archaeology 11: 111–135.

Ethelberg, P. et al. 2003. Gården og landsbyen i jernalder og vikingetid (500 f.Kr. – 1000 e.Kr.), in Ethelberg, P. N. Hardt, B. Poulsen & A.B. Sørensen. (eds). Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, Vikingetid og Middelalder. Haderslev Museum og Historisk Samfund for Sønderjylland 2003: 123–365.

Ethelberg, P. 2009. Frühe Königreiche. Machtkonzentrationen in Südskandinavien im 1.–4. Jahrhundert n.Chr., in S. Burmeister and H. Derks (eds). 2000 Jahre Varusschlacht– Konflikt: Stuttgart: Konrad Theiss Verlag: 170–182.

Ethelberg, P. 2011. Grænselandets tidligste historie set i lyset af den første Rigsdannelse, in Furdal, K. Adriansen, I. Blond A. og Sørensen A.B. (eds). Årbog for Museum Sønderjylland 2011: 23–44.

Ethelberg, P und Kruse, P. 2012. Das Osterrönfeld-Haus: Status nach 10-jähriger Untersuchung. Arkæologi I Slesvig, 14: 103–130.

Ethelberg, P. 2020. Mellem angler og jyder i Kassø. Arkæologi i Slesvig 18: 159–177.

Fischer, T. 2014: Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, GmbH.

Harck, O. 1979. Trælbanken ved Kærgård – et voldsted fra oldtiden. Nordslesvigske Museer 6: 29, ff.

Harck, O. 1989. Voldstederne på de nordfrisiske øer. Sønderjyske Årbøger 101 (1): 51–66.

Harck, O. 1990. Archsum auf Sylt, Teil 3: Die Ausgrabungen in den römerzeitlichen Erdwerken Archsumburg, Tinnumburg und Trælbanken and der Westküste Schleswigs.RGF 50, Mainz 1990.

Hvass, S. 1984. Trældiget. Vejle Amts Årbog 1984, 89–107.

Jensen, J.O. 2021. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra forsvarsværket Olgersdiget ved Bjerndrupvej nær Tinglev.HAM 2959, Bjerndrupvej (FHM 4296/3367). Rapport nr. 42, 2021.

Jensen, X.P. 2008. Vimose revisited- Perspektives and preliminary Results, in A. Abegg-Wigg und A. Rau (eds) Aktuelle Forschungen zu Kriegsbeuteopfern und Fürstengräbern im Barbaricum. Schriften Des Archäologischen Landesmuseums Band 4, Schleswig: 137–150.

Jørgensen, A.N. og Andersen, H.C. 2014: Ejsbøl Mose. Die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v.Chr. bis zum frühen 5. Jh.n.Chr. Aarhus: Aarhus Unviersitets Forlag.

Jørgensen, H. P. 1928: Olgerdiget. Sønderjyske Årbøger 1928: 132–151.

Jørgensen, H.P. 1951. Uge sogn. Et grænsesogn igennem 1500 Aar. Haderslev: A-S Modersmaalets Trykkeri.

Knudsen, S.A.A. and Rindel P.O. 1994. Trældiget – nye udgravninger. Mark og Montre 1994: 44–49.

Neumann, H. 1982. Olgerdiget – et bidrag til Danmarks tidligste historie. Skrifter fra Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, 1. Haderslev: Haderslev Museum.

Ogdal, J. 2021. HAM 2959, Bjerndrupvej (FHM 4296/3367). Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra forsvarsværket Olgerdiget ved Bjerndrupvej nær Tinglev. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum Nr. X, 2021.

Ogdal, J. 2022. HAM 6429, Olgerdiget (FHM 4296/3957). Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra forsvarsværket Olgerdiget ved Uge Bæk. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum, Nr. 65, 2022.

Olesen, L.H. 2003. Rammedige – et forsvarværk fra jernalderen. Holstebro Museums Årsskrift 2003: 23–36.

Outzen, N. 1819. Geschichte des Herzogtums Schleswig Holstein oder Südjütland. Verlag von Kastrup, Flensburg 1819.

Pontoppidans Danske Atlas, 1768. bd. VII: 302.

Schmidt, J.N. 1846. Olgerdige og Frisergrænsen. Antiquarisk Tidsskrift 1846–49: 274–279. Geschichte des Herzogtums Schleswig Holstein oder Südjütland. Verlag von Kastrup, Flensburg 1819.

Schmidt, J.N. 1849. Urnehovedegnen. Antiquarisk Tidsskrift 1849–51: 47–57.

Seneca 43, L.A. Ad helviam matrem de consolatione, inPhilosophische Schriften 2. Dialoge VII-XII. Lateinischer Text von A. Bourgery/R. Waltz. Translated into German by M. Rosenbach (Darmstadt 1971).

Stapel, E. 2011. Neue Forschungen zum germanischen ‘Stapelplatz’ von Bentumersiel an der unteren Ems. Siedlungs und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 34: 293–306.

Steen, B. 2005. Stolpehulsbæltet ved Risum Østergård. Holstebro Museum Årsskrift: 15–27.

Steen, B. 2009. Forsvarsanlæg og bebyggelse ved Tvis Møllevej. Holstebro Museums Årsskrift: 5–16.

Tacitus 98. P.C. Tacitus, De origine et situ germannorum liber.Translated by N.W. Bruun/A.A. Lund, Tacitus Germania I/II, Wormianum (Århus 1974).

Tummuscheit, A. and Witte F. 2019: The Danevirke: preliminary results of new excavations (2010–2014) at the defensive system in the German-Danish borderland. Offa‘s Dyke Journal 1: 114–136.
DOI: http://dx.doi.org/10.23914/odj.v5i0.7728

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2695-625X

Follow us on:

 

 

  

Edited in Madrid by JAS Arqueología